\ Fosa d’alumini \

/ MITJANS DE PRODUCCIÓ

Fusió: 2 forns elèctrics.
Conquilla (per gravetat)
Màquines d’emmotllament:

Dimensions de les caixes:
480x400x100
480x400x150
480x400x280

540x310x110
540x310x200

620x470x100
620x470x200

Màquina de granallatge
Polidores
Màquina noios

/ SECTORS PER ALS QUE FONEM

Material elèctric: “Especialistes” en material antideflagrant (atex). Producte destinat a la indústria química, la indústria petroliera, la indústria del gas i a grans enginyeries.

Parts de material elèctric: llumeneres.

Volants per a vàlvules.

Sector alimentari.

– Parts de material per a la restauració i reproducció de motocicletes i cotxes antics.